Microsoft released Silverlight 2.0

Microsoft released Silverlight 2.0    
ஆக்கம்: பகீ | October 14, 2008, 4:37 pm

அடொபி நிறுவனத்தின் பிளாஸ் பிளேயருக்கு போட்டியாக அறிமுகப்படுத்தபட்ட silverlight இனது பதிப்பு இரண்டை மைக்ரோசொவ்ற் நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கின்றது. இணைய மென்பொருட்களை உருவாக்க பயன்படும் இது இன்றுவரை பிளாஸ் பிளேயருடன் போட்டியிட முடியாவிட்டாலும் தொடர்ச்சியான புதிய வசதிகளின் வருகை இதன் பயனாளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க உதவும். இந்த பதிப்பு இரண்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி