‘பிரபாகரன் குற்றவாளி’ எனும் எத்துவாளி நீதிபதிகள்

‘பிரபாகரன் குற்றவாளி’ எனும் எத்துவாளி நீதிபதிகள்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | September 3, 2009, 1:38 am

ஏதோவொரு பிடிப்பில், நம்பிக்கையில், ஆதார அச்சில், எதிர்பார்ப்பில், காத்திருப்பில், ஒரு புள்ளியை நோக்கிய பயணமாக இருந்த வாழ்க்கை தேங்கிவிட்டது. இரவில் அடர்காட்டில் திசை தொலைத்த திகைப்பினை நினைவுறுத்துகின்றன இந்நாட்கள்.முன்னைப்போல நண்பர்களின் முகங்களை எதிர்கொள்ள முடிவதில்லை. சந்திப்புகளைத் தவிர்த்துவிடுகிறோம். தொலைபேசி எண்களைக் கண்ணெடுக்காமலே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்