‘த பியானிஸ்ட்’: சமகால வலியின் நிழல்

‘த பியானிஸ்ட்’: சமகால வலியின் நிழல்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | August 26, 2009, 2:33 am

சில சமயங்களில் நினைத்துப் பார்க்கும்போது வரலாறு திரும்பத் திரும்ப ஒரே அச்சில் சுழல்வதாகவே தோன்றுகிறது. ஆண்டுகள்தான் கழிந்துபோயினவேயன்றி, மனிதனுக்குள்ளிருக்கும் அதிகார வேட்கையானது மாற்றங்கள் ஏதுமின்றி அப்படியே இருக்கிறது. அதற்கு சமகால இரத்த சாட்சியமாக ஈழத்தில் நடந்தேறிக்கொண்டிருக்கும் இனவழிப்பைச் சொல்லலாம். எழுதவோ வாசிக்கவோ மனங்கொள்ளாத ஓரிரவில் ரோமன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம் ஈழம்