‘குற்றவுணர்வின் மொழி’: ஒரு கவிதை அனுபவம்

‘குற்றவுணர்வின் மொழி’: ஒரு கவிதை அனுபவம்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | January 16, 2008, 5:19 am

ஒரு படைப்பை மதிப்பீடு செய்தல்,திறனாய்தல்,விமர்சித்தல்,பார்வை இப்படிப் பல பெயர்களாலாய செயல் எவ்வளவிற்குச் சாத்தியமுடையது என்பதில் எனக்குச் சந்தேகமிருக்கிறது. மேற்கண்ட வாக்கியம் கவிதையை முன்வைத்தே சொல்லப்பட்டது. ஏனெனில்,மிகவும் அகவயம்சார்ந்த மொழிவெளிப்பாடாகிய கவிதையை வாசித்து, அது நமக்குள் கடத்தும் அற்புதானுபவத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதுடன் நிறுத்திக்கொள்வதே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »