ஹார்மொனி கொரியன் சினிமா (விமர்சனம்)

ஹார்மொனி கொரியன் சினிமா (விமர்சனம்)    
ஆக்கம்: நா.கண்ணன் | February 15, 2010, 1:17 am

புதுவருட (சீன) வெளியீடாக வந்திருக்கும் ஒரு நெகிழ்வான கொரியப்படம் ஹார்மொனி என்பது. இப்படம் தன் கணவனைக் கொன்ற ஒரு இளம் கர்ப்பவதியின் கதையுடன் தொடங்கிறது. பெண் குற்றவாளிகளுக்காகவே உள்ள பிரத்தியேக சிறையில், இப்படிப் பல குற்றவாளிகள். இவர்கள் எல்லோரும் குடும்ப வன்முறை, பொறாமை (காதல்) போன்ற காரணங்களினால் தற்காப்பிற்காக ஏதோ செய்யப்போய் அது கொலைக் குற்றமாக ஆகி சிறையில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்