விழித்தெழ முடியாத ஒரு கொடுங்கனவு

விழித்தெழ முடியாத ஒரு கொடுங்கனவு    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | May 26, 2009, 2:53 am

நம்பிக்கை, பற்றுக்கோடு, வாழ்வின் மீதான பிடிப்பு எல்லாவற்றையும் பிடுங்கிக்கொண்டு நிர்க்கதியாகத் தெருவில் விரட்டப்பட்ட அவமானத்தோடும் கோபத்தோடும், விம்மிப் பொருமும் மனதை அடக்கிக்கொண்டு இதனை எழுதுகிறேன். இது அழுது தீரும் துயரமல்ல; எதிர்ப்படும் பொருட்களை, எதிரியை அடித்து நொருக்கும் கோபம். இந்தக் கோபத்தை நான் எழுத்தில் இறக்கிவைத்துவிட வேண்டும். இல்லையெனில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: