விளம்பரம்

விளம்பரம்    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | June 4, 2009, 6:32 pm

பொய்யை திருப்பித்திருப்பிச் சொன்னால் அது உண்மையாகிவிடுகிறது என்பது இந்த உலகில் பல உண்மைகள் புழங்குவதிலிருந்து தெரிகிறது. இந்தப்பாதையில் பொய் கிட்டத்தட்ட உண்மையாக ஆகி நிற்கும் ஒரு பரிணாமப் படிநிலையை விளம்பரம் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுகிறார்கள். இப்பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே மூன்றுவகை இருப்புநிலைகள் கோண்டவை. இகம்,பரம்,விளம்பரம். நம்மிடம் இருப்பவை இகம். இல்லாதவை பரம்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஊடகம் நகைச்சுவை

விளம்பரம்    
ஆக்கம்: வடுவூர் குமார் | March 15, 2008, 7:40 am

தொலைக்காட்சியில் வரும் சில விளம்பரங்கள் மெல்லிய புன்னகையை வரவழைத்து நம்மை கவர்ந்துவிடும்.கீழே உள்ள விளம்பரத்தை பாருங்கள்.இங்கு பல நாட்களாக ஓடிக்கொண்டு இருந்தாலும்...இன்று தான் பிடித்து போடனும் என்று தோனியது.பார்த்து மகிழுங்கள். நன்றி:...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஊடகம் நிகழ்படம்