விடுபட்டவை 05 ஜூன் 2008

விடுபட்டவை 05 ஜூன் 2008    
ஆக்கம்: ♠யெஸ்.பாலபாரதி | June 5, 2008, 6:06 pm

எப்போதுமே என் மீது எனக்கு மீது பரிதாப உணர்ச்சியும், கழிவிரக்கமும் உண்டு. அதே அளவுக்கு என் மீது எனக்கு கோபமும், வருத்தமும் கூட உண்டு. இவை இருப்பதால் தான்.. உள்ளுக்குள் உந்தப்பட்டு மேலே மேலே என்று வர முயன்றுகொண்டிருக்கிறேன். இப்போதெல்லாம் என் அருகில் இருப்பவர்கள் மீது நான் காட்டும் கோபம் கோழிக் காமம் மாதிரி.. வர்றதும் தெரியாது, போறதும் தெரியாது. ஆனால்.. முன்பு எல்லா...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்