வாழ்வின் உண்மையான சமநிலை தருவது மனைவியே....

வாழ்வின் உண்மையான சமநிலை தருவது மனைவியே....    
ஆக்கம்: coolzkarthi | March 29, 2009, 5:10 am

ஹி ஹி ஹி.....இந்த படம் பாருங்க...மனைவி வாழ்வின் சமநிலைக்கு(Balance) எவ்வாறு உதவுகிறார்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை