வார்த்தைகளுடன் வாழ்தல்

வார்த்தைகளுடன் வாழ்தல்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | December 28, 2007, 1:36 pm

சிறுவயதிலிருந்து நாம் எத்தனை ஆயிரம் வார்த்தைகளோடு பரிச்சயம் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நினைத்துப்பார்க்கும்போது அதிசயமாக இருக்கிறது. அவையெல்லாம் நாளாந்த வாழ்வில் பிரயோகிக்கப்படாமல் மனதின் ஆழத்தில் வாழ்ந்துகொண்டுதானிருக்கும். வாசிப்பவர்களின் மனம் என்பது ஏறக்குறைய ஒரு அகராதி போல. அல்லது சொற்களின் கிடங்கு எனலாம். யவனிகா ஸ்ரீராமின் வார்த்தைகளில் சொல்வதானால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்

வார்த்தைகளுடன் வாழ்தல்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | March 11, 2007, 9:38 am

சிறுவயதிலிருந்து நாம் எத்தனை ஆயிரம் வார்த்தைகளோடு பரிச்சயம் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்