வாங்க வந்து பார்த்து எதாவது சொல்லிட்டு போங்க!

வாங்க வந்து பார்த்து எதாவது சொல்லிட்டு போங்க!    
ஆக்கம்: ஜோசப் இருதயராஜ் | February 11, 2009, 12:09 pm

ஒரு வேலை கிடைத்தால் தேவலை!எப்படி இருந்த நான் எப்படி ஆகிட்டேன்!குறிப்புஇதுவும் மின்னஞ்சலில் வந்தது தான், இதற்கு தான் கண்ணதாசண் சொல்லியிருந்தார்உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் போதுஉலகம் உன்னை மதிக்கும்உன் நிலைமை கொஞசம் இறங்கி வந்தால் நிழலும் கூட மிதிக்கும்......(இது தான் ஊடக சுதந்திரமோ?)நீங்களும் எதாவது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »