வலை

வலை    
ஆக்கம்: பொடிச்சி | April 17, 2007, 2:21 pm

தனது வாழ்க்கையை எச்சிலாற் பின்னிக் கொண்டிக்கிறது சிலந்தி. அது, கரைந்தழியும் ஒவ்வொரு பொழுதிலும் தனது இரைகளுக்காகக் காத்திருக்கிறது. சிலந்தியின் எச்சிற்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

வலை    
ஆக்கம்: tamilnathy | January 15, 2007, 2:25 pm

என் பெயர் மதுவந்தி. முழுப்பெயரைச் சொல்லி அழைத்தால் வாய்நிறையும் என்று எனது தமிழாசிரியை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை வாழ்க்கை