வலைச்சரம் - கவிதைகளால் கவர்ந்தவர்கள்

வலைச்சரம் - கவிதைகளால் கவர்ந்தவர்கள்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | November 14, 2007, 6:30 am

சொந்தமாய் கொஞ்சம் புலம்பிவிட்டுப் பதிவுக்குள் செல்லலாம் என எண்ணுகிறேன். புதிய வீட்டிற்கு இன்னமும் இணையத்தொடர்பு வரவில்லை. மழைபெய்த நரகத்தின் - மன்னிக்கவும்- நகரத்தின் வீதி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்