ராஜீவ்காந்தியை போட்டிட்டாங்களாம்

ராஜீவ்காந்தியை போட்டிட்டாங்களாம்    
ஆக்கம்: சாத்திரி | January 15, 2009, 8:03 pm

இந்தவருடம் எனது தாயார் ஊரிலிருந்து என்னிடம் வந்திருந்தார்.இதுதான் அவர் ஜரோப்பா வருவது முதற்தடைவை. பத்து ஆண்டுகளிற்குமுன்னர் இந்தியாவில் சந்தித்த பின்னர் மீண்டும் இப்பொழுதுதான் சந்திக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்த சந்தோசம்.அதைவிட எனது மனைவி மகளையும் நேரில் சந்தித்த சந்தோசம் அவரிற்கு.தற்சமயம் நத்தார் பண்டிகை காலமாகையால் எனது நகரமெங்கும் அமைத்திருந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அனுபவம்