ரயிலோடும் தூரம்

ரயிலோடும் தூரம்    
ஆக்கம்: (author unknown) | March 31, 2009, 5:30 am

ரயில் பயணத்தில் பின்னிரவில் விழித்துக் கொண்டு இருட்டில் ஒடும் மரங்களையும் நட்சத்திரங்கள் கவிழ்ந்து கிடக்கும் தொலைதூர கிராமங்களையும் பார்த்திருக்கிறீர்களா ? எனது பெரும்பான்மை ரயில்பயணங்களில் பின்னிரவில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம் பயணம்