முதல் தமிழ் கணினிப் பணிச்சூழல் (First Tamil Computer Desktop Environment)

முதல் தமிழ் கணினிப் பணிச்சூழல் (First Tamil Computer Desktop Environme...    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | August 27, 2009, 8:47 am

இந்திய மொழிகளிலேயே முதன் முதலாக தமிழில் கணினிக்குப் பணிச்சூழல் வெளிவந்தது தமிழ் மொழியில் தான் என்பது இதைப் படிக்கும் பலருக்கும் தெரிந்திருக்கலாம்.(இங்கே உள்ள படங்களின் மேல் சொடுக்கிப் பெரிதாக்கிப் பார்க்கலாம்)GNU/Linux இற்கான KDE பணிச்சூழலே இவ்வாறு முதன் முறையாகத் தமிழ் இடைமுகப்பைக் கொண்டு வெளி வந்தது.October 22 ம் நாள் 2000ம் ஆண்டு வெளிவந்த KDE 2.0 பதிப்பு இவ்வாறு தமிழ்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி