மீள்திரும்புதலும் ஒரு வாக்குமூலமும்

மீள்திரும்புதலும் ஒரு வாக்குமூலமும்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | July 12, 2008, 4:05 am

நந்திதா:முன்னொருபோதும் காணாத மழையா? நந்திதா 1:ஒரே மழை எத்தனை விதமாய் பெய்கிறது! நந்திதா:மனசின் கருவி கண். காட்சி பொறுப்பன்று. நந்திதா 1:நெட்டுக்குத்தாகப் பெய்திருக்க வேண்டிய மழை, காற்றின் அதிகாரத்தின் முன் தோற்றுப்போய் சாய்ந்தடிக்கிறது. சில கலைஞர்கள் நினைவில் வருகிறார்கள். நிலத்தில் குமிழியிடும் மழையின் எத்தனத்தைக் காலால் தள்ளிக் கலைக்கிறது காற்று. அதனுள்ளும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை