மின்னஞ்சல் வழியாக ஃபேக்ஸ்

மின்னஞ்சல் வழியாக ஃபேக்ஸ்    
ஆக்கம்: Tech Shankar | February 3, 2010, 1:49 am

மின்னஞ்சல் வழியாக ஃபேக்ஸ்நம்மில் சிலர் அடிக்கடி ஃபேக்ஸ் அனுப்புவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் பழங்கால ஃபேக்ஸ் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது இன்றைக்கும் சற்று செலவு வைக்கக் கூடிய ஒன்றே. இன்றைய இணைய யுகத்தில் மின்னஞ்சல் ஊடாக ஃபேக்ஸ் அனுப்புவது என்பது சாத்தியப்படுவதுடன், அதிக செலவு வைக்காத சிக்கன நடவடிக்கையாக உருவெடுத்துள்ளது.சுட்டிகள் : Email...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி நுட்பம்