மாபெரும் ஒன்றுகூடல் - பெப்ரவரி 22 (இன்று - ஞாயிற்றுக்கிழமை)

மாபெரும் ஒன்றுகூடல் - பெப்ரவரி 22 (இன்று - ஞாயிற்றுக்கிழமை)    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | February 22, 2009, 4:16 am

அன்பு நண்பர்களுக்கு,வலைப்பூவில் பிரசுரிக்க அனுப்பப்பட்டதில் எழுதியிருப்பது போல எல்லாவற்றைக் குறித்தும் பேசியாயிற்று. இருந்தாலும், ஒன்றுமே பேசப்படாததுபோல ஒரு வெளி நமக்கு முன் விழுந்துகிடக்கிறது. மக்கள் எழுச்சியால் மட்டுமே இதை நிரவ முடியும். நம்மால் பெரிதாக ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது என்பது உண்மை. ஆனால், ஏதேனும் செய்யாமல் கைகளைக் கட்டிக்கொண்டிருப்பதும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அரசியல் மனிதம்