மலைகளுக்குச் செவிகள் இல்லை

மலைகளுக்குச் செவிகள் இல்லை    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | April 4, 2009, 3:57 am

மேடைகளில் கனன்ற சொற்பொறிகள்நேரே உங்கள் இதயத்துள்இரத்தம் கண்ணீராய் திரிந்தது.நம்பித்தானிருந்தோம்!பேசிய நாக்குகளைக் கைதுசெய்தார்கள்விரல்களையும்.சிறையிருளைக் கிழித்திறங்கும்ஒற்றைச் சூரியவிரல்இரத்தக்கறை படிந்த சுவர்களில் எழுதுகிறதுஉங்களில் இரக்கமுள்ளோரின் பெயர்களை.ஊர்வலங்களில் சீரான காலசைவில்எழுச்சியுற்று நடந்தீர்கள்பட்டொளிப் பதாகைகள்காக்கிகளால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »