மயானங்கள் புனிதமாகும் மாவீரர்நாள்

மயானங்கள் புனிதமாகும் மாவீரர்நாள்    
ஆக்கம்: சயந்தன் | November 26, 2009, 6:51 pm

அவர்கள் நம்பினார்கள்! அல்லது நம்பிக்கையூட்டப்பட்டார்கள், தமது சாவு இனரீதியாக ஒடுக்கப்படுகின்ற தமது இனத்திற்கு ஒரு வெளிச்சப்புள்ளியாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை அவர்களிடமிருந்தது. அந்த நம்பிக்கையோடே அவர்கள் போய்ச் சேர்ந்தார்கள். இந்தப்பதிவு த. அகிலனால் எழுதப்பட்டது. மாவீரர்தினம் என்பதும் அந்நிகழ்வின் பொழுதுகள் குறித்தும் இதனை விட உணர்வு சார்ந்து எழுத முடியுமா...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்