மன்னிக்கப்படாதவளின் நாட்குறிப்பு

மன்னிக்கப்படாதவளின் நாட்குறிப்பு    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | April 27, 2007, 6:22 am

வார்த்தைகளால் ஒரு கொலையைநிகழ்த்தி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை