மனிதர்கள் - பிரம்பு டீச்சரம்மா

மனிதர்கள் - பிரம்பு டீச்சரம்மா    
ஆக்கம்: Sai Ram | June 3, 2008, 7:29 pm

நான் பள்ளியில் இருந்த போது பிரம்பிற்கு பேர் பெற்ற ஒரு டீச்சரம்மா இருந்தார்கள். அவரை கண்டாலே மாணவர்கள் நடுங்குவார்கள். ஐந்தாம் வகுப்பு வரை இருந்த ஒரு கிருஸ்துவ பள்ளி அது. ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் தாம் மூத்தவர்கள். அவர்களின் வகுப்பு ஆசிரியை தான் நம்ம பிரம்பு டீச்சரம்மா.நான்காம் வகுப்பில் இருக்கும் போதே அடுத்த வருடம் பிரம்பு டீச்சரம்மாவிடம் பிரம்படி வாங்க வேண்டுமே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்