போதைக்கு புது விதமான கஞ்சா (K-2)!

போதைக்கு புது விதமான கஞ்சா (K-2)!    
ஆக்கம்: வருண் | February 18, 2010, 12:17 am

கஞ்சா என்று நாம் சொல்லும் ஒரு போதைபொருளில் போதைகொடுக்கும் வேதிப்பொருள் டெட்ரா ஹைட்ரோ கன்னபினாயிட். அதனுடைய ஸ்ட்ரக்ச்சர் (அதெல்லாம் எனக்கு எதுக்குனு சொல்லாதீங்க! ) மேலே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த வேதிப்பொருளதான் உங்க வாய்வழியாக உள்ளே போய் உங்க மூளைக்கு போய் போதை கொடுக்குது!இப்போ கஞ்சா போலவே போதைகொடுக்கும் ஒரு போதை மருந்து யு எஸ் மற்றும் பல நாடுகளில் உலவுகிறது. இதை K-2...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நடப்பு நிகழ்வுகள்