பேசாப்பொருளைப் பேசும் படங்கள்

பேசாப்பொருளைப் பேசும் படங்கள்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | August 30, 2008, 4:59 pm

'பெண்கள் சந்திப்பும் சில பேய்க்கதைகளும்' என்ற பதிவுக்கும் இதற்கும் தொடர்பில்லை. "அரசாங்கம் செய்வது நமக்கெல்லோருக்கும் தெரியும்."பல்குழல் எறிகணை வீச்சு, விமானக்குண்டு வீச்சு, கடலிலிருந்து தாக்குதல் ஆகிய பன்முகத் தாக்குதல்களால் தமது வாழ்விடங்களை விட்டு இடம்பெயர்ந்து வந்து மரத்தடிகள், காடுகள், வெட்டவெளிகளில் தங்கியிருக்கும் மன்னார், வன்னிப்பகுதி அகதிகளின் அவல...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்