பேசப்படாதவள்

பேசப்படாதவள்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | June 21, 2007, 7:22 am

பூக்கள் இறைந்த கனவின் வழியில்இதழ்பிரியச் சிரித்த முகம்விலக்கிஇருளுள் கரைகிறான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை