புலிகளும் பராக் ஒபாமாவும்: கருத்துப் படம்

புலிகளும் பராக் ஒபாமாவும்: கருத்துப் படம்    
ஆக்கம்: bsubra | November 13, 2008, 7:25 pm

Posted in Cartoons, Politics, USA   Tagged: Cartoons, Comics, Economy, Obama, Tail, Tigers    ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அரசியல் நகைச்சுவை