புலிகளின் பின்னகர்வு: விடை தெரியாத கேள்விகள்

புலிகளின் பின்னகர்வு: விடை தெரியாத கேள்விகள்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | January 22, 2009, 4:50 am

நேற்றுக் காலையில் என்னோடு கதைத்த கவிஞர் ஒருவர் “பிரபாகரனைப் பிடித்துவிடப் போவதாகச் செய்திகளில் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்களே.... வேதனையாக இருக்கிறது”என்று சொன்னார். எனக்கும் வேதனையாகத்தான் இருக்கிறது… தலைவர் பிரபாகரனைப் பிடித்துவிடுவார்கள் என்பதனால் அல்ல; ‘பிடித்துவிடுவோம் விடுவோம்’ என்று முழக்கமிடும் பேரினவாதிகளையும், அவர்கள் வாய்மொழியும் செய்திகளின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்