புத்தகக் கண்காட்சி: புளகாங்கிதங்கள், புழுகுகள்

புத்தகக் கண்காட்சி: புளகாங்கிதங்கள், புழுகுகள்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | January 10, 2009, 6:01 am

முன்னெப்போதிலும் முகம் பார்த்திராத, ஆனால் ஒத்த குணங்களால், ரசனைகளால் நெருக்கமான ஒரு நண்பரைப் பார்ப்பதற்கான நாளைக் குறித்து வைத்துவிட்டு அதனை எதிர்நோக்கிக் காத்திருந்த அனுபவம் உங்களுக்கு உண்டா? காதலன் அல்லது காதலி வருவதற்கு அரை மணிநேரம் முன்னதாகவே சந்திக்கும் இடத்திற்குப் போய், வீதியால் போகும் வரும் ஆட்களையெல்லாம் கண்களால் தொடர்ந்துகொண்டிருந்த நாட்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்