புதைந்து போனவள்

புதைந்து போனவள்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | August 29, 2008, 5:07 pm

அந்த முழுநிலா நாளில்வெள்ளித்தகடென விகசித்தது மொட்டைமாடி.கண்ணாடிக் குவளையூடேநரம்புகளில் புகுந்த செந்நிறத் திரவநதிஅள்ளிச்சென்றது கவலைக் கழிவுகளை.கூடுதல் நட்சத்திரங்களாய்விழிகள் மினுக்கிடஅவள் பேசிக்கொண்டிருந்தாள்.பெண்ணெழுத்து சட்டாம்பிள்ளைகளின்பிரம்போயும் முதுகெனவும்அரங்கனின் புண்ணியத்தில்ஆண்டாள் தப்பியதும்சொல்லிச் சிரித்த அதிர்வில்காலடியில் கிடந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம் கவிதை