பரவாயில்லை

பரவாயில்லை    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | September 17, 2007, 5:28 am

பசியில் சுருண்ட ஒரு மனிதனின்கடைசி உயிர்த்துளி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை