பதேர் பாஞ்சாலி: துயரத்தின் பாடல்

பதேர் பாஞ்சாலி: துயரத்தின் பாடல்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | March 5, 2007, 3:16 am

கவிதையொன்றை வாசிக்கிறோம். அதன் கவித்துவ மிக்க வரிகள் எம்மில் ஏதோவொரு வகையில் சலனத்தை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்