நெஞ்சத்து அவலம் இலர் - 1

நெஞ்சத்து அவலம் இலர் - 1    
ஆக்கம்: (author unknown) | June 26, 2009, 11:49 pm

Shared by `மழை` ஷ்ரேயா ஐரோப்பிய நாடுகள் கொண்டு வந்த 'விசாரணை நடத்த வேண்டும்' என்ற தீர்மானமும், சார்புகளற்ற 3ம்தரப்பு விசாரணைக்குழுவைப் பரிந்துரைக்கவில்லை.. இலங்கையே விசாரணையை நடத்த வேண்டும் என்றுதான் இருந்தது. கேவலம்!!! ஈழத்தில் நடந்தேறிய இனப்படுகொலை நிகழ்வுகள், போர்க்குற்றங்கள், தொடரும் மனித உரிமை மீறல்கள் பற்றியெல்லாம் பன்னாட்டு அளவில் விசாரணை நடக்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அரசியல் மனிதம்