நீ… நான்… இவ்வுலகம்

நீ… நான்… இவ்வுலகம்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | February 19, 2007, 2:12 pm

நாமொரு புள்ளியில் சந்தித்துக்கொண்டோம்பிறகு எதிரெதிர் திசை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை