நினைவில் உதிக்கும் நிலவு

நினைவில் உதிக்கும் நிலவு    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | August 31, 2007, 4:13 am

வானம் இருண்டு கடல் மூடஇரைச்சலுடன் ஆர்த்துவரும் மழை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை