நித்தியானந்தன் என்ற அயோக்கியன்

நித்தியானந்தன் என்ற அயோக்கியன்    
ஆக்கம்: (author unknown) | March 3, 2010, 4:19 am

Shared by Santhosh deja vu.. haiyoo haiyoo.. நித்தியானந்தன் என்பவன் ஒரு அயோக்கியன், ஸ்திரீ லோலன் என்பது சந்தேகமின்றி தெரிந்து விட்டது. மீண்டும் ஒரு முறை நான் ஏமாற்றம் அடைந்திருக்கிறேன். என்னுடைய வெகுளித்தனம் காரணமாக இருக்கலாம். இது பற்றி எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இது தொடர்பான என் கருத்துக்கள் தொடர்ந்து வெளிவரும். போனில் தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம். தொந்தரவு செய்தால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: