நாளை திருக்கோணமலையில் GNU/Linux கருத்தரங்கு.

நாளை திருக்கோணமலையில் GNU/Linux கருத்தரங்கு.    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | March 27, 2009, 5:52 am

நாளை 28-03-2009 சனிக்கிழமை திருக்கோணமலை இந்துக்கல்லூரியில் பிற்பகல் 2 மணிக்கு க்னூ/லினக்ஸ் தொடர்பான கருத்தரங்கு ஒன்று நடைபெறவுள்ளது.திட்டமிடப்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சி ஒழுங்கு வருமாறு:1. Software and Types of software * Software * Closed Source * Open Source * Free software Software Of the session Q&A2. Software Politics * Monopoly * Piracy Software Of the session Q&A3. GNU Project, RMS and Linux * History * Distros Software Of the session ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »