நற்றிணை கூறும் ஈத்துவக்கும் இன்பம்

நற்றிணை கூறும் ஈத்துவக்கும் இன்பம்    
ஆக்கம்: (author unknown) | September 13, 2009, 9:14 am

உலகில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் இன்பமாக வாழவே விரும்புகிறான். இதில் தவறேதும் இல்லை. சங்க இலக்கியங்களும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: