நதியின் ஆழத்தில்… -2

நதியின் ஆழத்தில்… -2    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | February 10, 2008, 1:26 pm

இடையமர்ந்த குடத்தினின்றுபுதுப்பெண்ணின் வெட்கமெனதெருவெல்லாம் தளும்பும்.சேலைநுனிவிரல்செல்லும் வழியெழுத நீர்க்கோலமாகும்.பொசிந்து வேரிறங்கிகரைமரத்தின் பசுந்துளிருள் புகுந்தோடி வெயில்மினுக்கில் பகட்டும்..பறித்துவைத்த பள்ளங்களில்காலிடறி விழுந்து வெயில் நக்க கானலெனும் பழிசுமந்துவீதிகளில் விளையாடித் திரியும்.ஊர்ந்துசெல்லும் ஊர்களின்மேல்சொட்டுமதன...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை