தோழர் காமராஜுக்கு ஒரு கடிதம்

தோழர் காமராஜுக்கு ஒரு கடிதம்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | July 1, 2009, 3:07 pm

அன்புத் தோழர் காமராஜூக்கு,முதலில் உங்கள் அக்கறைக்கு நன்றி. இந்தப் பதிலை எழுதுவதற்கு முன்பு உங்களிடம் நான் ஒன்று சொல்லிவிடுகிறேன். "ஈழத்தமிழருக்காக நீங்கள் ஏன் பேசவில்லை, எழுதவில்லை?" என்று இனி இந்தத் தமிழகத்தில் பறக்கும் ஒரு குருவியிடம் கூட கேட்கமாட்டேன். ஏதோவொரு ஆதங்கம், பதைப்பு, நப்பாசை. கண்ணீர் விட்டுக் கதறிக் கேட்டும் கண்திறக்காமல் இருந்தன மத்திய, மாநில...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை