தேவரீர் சபைக்கொரு விண்ணப்பம்

தேவரீர் சபைக்கொரு விண்ணப்பம்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | October 13, 2008, 6:53 am

ஆயுதங்களைக் கைவிடும்படியாகஅறிவித்தல் கிடைத்தது.நல்லது! எங்களுக்கு அவகாசம் கொடுங்கள் எஞ்சிய வீடுகளைநாங்களே தரைமட்டமாக்க...சுவர்களில் மூளை சிதறி வழியும்கனவுகளோடிருக்கும் உங்கள்விழிகளை ஏமாற்றிகுழந்தைகளுக்கு முன்னதாகவே நஞ்சூட்டி விட…அரச மரங்களை விடுத்துகோயில்களைத் தகர்த்துவிட…நீங்கள் வன்புணர்ந்து சிதைக்கவிருக்கும்யோனிகளுடை பெண்களைஇழிவின்முன் கொல்லவும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை