தேனிலவு கொண்டாடும் தம்பதியருக்கு கொடைக்கானல் ஹோட்டல் அதிரடி சலுகை

தேனிலவு கொண்டாடும் தம்பதியருக்கு கொடைக்கானல் ஹோட்டல் அதிரடி சலுகை    
ஆக்கம்: பிரேம்ஜி | January 16, 2009, 3:13 am

பகுப்புகள்: நகைச்சுவை