திருடன் வந்தபோது ட்வீட்டீயவர்

திருடன் வந்தபோது ட்வீட்டீயவர்    
ஆக்கம்: SnapJudge | March 16, 2009, 3:06 pm

“எத்தனையோ விநோதமான ட்விட்டர்களை இந்த வலை மன்றம் சந்தித்து இருக்கிறது! ஆனால்!!!” உங்கள் வீட்டுக்கு திருடன் வந்தால் என்ன செய்வீர்கள்? சென்னையாக இருந்தால் கொல்லைப் புற சுவரேறி குதித்து ஓடிவிடுவேன். திருநெல்வேலியாக இருந்தால் மேற்கூரையில் சொருகி இருக்கும் வீச்சரிவாளை எடுப்பேன். அமெரிக்காவாக இருந்தால் 911 அழைப்பேன். என்பது அந்தக் காலம். டேவிட் ப்ரேகர் ட்விட்ட ஆரம்பித்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை