திண்ணையைப் பற்றிய எனது நினைவுகள்.....!

திண்ணையைப் பற்றிய எனது நினைவுகள்.....!    
ஆக்கம்: நாடோடி இலக்கியன் | June 13, 2008, 6:17 am

"அண்ணன் எப்போ போவான்,திண்ணை எப்போ காலியாகும்" என்று ஒரு சொல் உண்டு,ஆனால் இங்கே என் அண்ணனே (தஞ்சாவூரான்) மனமுவந்து, "இந்தாடா தம்பி திண்ணை" என்று கொடுத்திருக்கிறார்.இப்போ இந்தத் திண்ணையை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வது,ஒன்னுமே தோணல. திண்ணையைப் பற்றி ஆளாளுக்கு எழுதிய பிறகு, எழுத புதிதாக ஒன்றுமில்லையென்றாலும்,என்னையும் மதிச்சு எழுத சொன்னதால, ஏதோ எனக்குத் தெரிந்த,அறிந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்