தமிழருக்கு நொபெல் பரிசு

தமிழருக்கு நொபெல் பரிசு    
ஆக்கம்: http://www.bbc.co.uk/tamil/ | October 8, 2009, 12:29 pm

வேதியல் துறையில் இந்த வருடத்துக்கான நோபெல் பரிசைப் பெறுகின்றவர்களில் ஒருவரான சிதம்பரத்தில் பிறந்த தமிழர் வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் தமிழோசைக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »