தடுப்பு முகாம்கள்

தடுப்பு முகாம்கள்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | February 27, 2009, 4:22 am

சூரியன் மஞ்சளாய் சரியும்வேளையில் கொலைக்களத்திலிருந்து புறப்படும் இராணுவ வாகனங்கள்உயிருள்ள பிணங்களைவீதியோரத்தில் கொணர்ந்து கொட்டுகின்றன. இரவானதும் தடுப்புமுகாம்களின் கம்பிவேலிகளுள்இடமாற்றப்படுகின்றவர்களின்அகலவிரிந்துறைந்த கண்களுள் விழுந்துகொண்டிருக்கின்றனசடலங்கள் மேலும் பல சடலங்கள்‘மீட்கப்பட்டவர்களை’ஓளியிழை நாடாக்கள் அவசரமாய்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அரசியல் மனிதம்