ஜெஸ்ஸியும் மக்னீஸியமும்

ஜெஸ்ஸியும் மக்னீஸியமும்    
ஆக்கம்: உதய தாரகை | March 12, 2010, 1:13 am

திரைப்படங்கள் எல்லாமே ஒவ்வொருவரிலும் அதிர்வுகளை எந்நேரமும் ஏற்படுத்துவது கிடையாது. சொல்ல வந்த விடயம், சொல்லிய விதம், அதை பார்ப்பவர்கள் விளங்கிக் கொண்ட விதம் என எல்லாமே திரைப்பட ஊடகத்தின் உயிர்நாடிகள் தாம். திரையில் கண்ட விடயத்தை ஒருவர் புரியும் ரசிக்கும் விதம், மற்றவர்களாலும் அவ்வாறே ரசிக்கப்பட வேண்டுமென்கின்ற எந்த விதிமுறைகளும் கிடையாது. ஆனால், சிலவேளைகளில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்