சீலம்பாய்களும் சிரிப்பு நடிகரின் செவ்வியும்

சீலம்பாய்களும் சிரிப்பு நடிகரின் செவ்வியும்    
ஆக்கம்: கதிர் சயந்தன் | September 23, 2008, 10:13 am

புலம் பெயர் நாடுகளில் இவ்வாறு உருவாகும் எத்தகைய ஒரு சினிமா முயற்சியும் நாம் தமிழ் நாட்டுக்கு வெளியே தமிழ் சினிமாவை உருவாக்குவதற்க்கு துணை போகும். காதல் படம் எடுக்காதை என்றோ, டிஸ்யூம் டிஸ்யூம் படம் எடுக்காதையெண்டோ சொல்லி அந்த முயற்சியையும் தடுத்து விட்டால் அங்கு பின்னால் அந்த வழியே வரக்கூடிய ஒரு நல்ல சினிமாவுக்கான பாதையையும் சேர்த்தே அடைத்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »