சீமான் கைதும் இறை ‘ஆண்மை’யும்

சீமான் கைதும் இறை ‘ஆண்மை’யும்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | December 21, 2008, 2:08 pm

சீமான்,கொளத்தூர் மணி,பெ.மணியரசனைக் கைது செய்துவிட்டார்கள். அவர்கள் செய்தது இமாலயத் தவறு. அவர்கள் வார்த்தைகள் கண்காணிக்கப்படும் ஒரு நாட்டில் இருக்கிறார்கள் என்பதை மறந்துவிட்டார்கள். மறதி மன்னிக்கப்பட முடியாதது. இப்போது உங்களுக்கு சிதைந்துபோன ரஷ்யாவும் அதன் உளவுப்படையும் நினைவில் வந்தால் நான் ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை. முகத்தை மூடாத பெண்களுக்குத் தண்டனை வழங்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் சமூகம்