சில மனிதர்கள்… சில ஞாபகங்கள்… - ஒன்று

சில மனிதர்கள்… சில ஞாபகங்கள்… - ஒன்று    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | March 3, 2008, 2:12 pm

அன்புள்ள உங்களுக்கு,எழுத்து புனைவுகளிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக்கொண்டு வேறெங்கோ சென்றுகொண்டிருப்பதான ஓருணர்வை அண்மைய வாசிப்புகளின்போது பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. அது புனைவும் உண்மையும் கலந்து நெய்யப்பட்ட புதுவடிவாய் அழகுருக் காட்டுகிறது. முற்றிலும் கற்பனித்து எழுதுவதென்பது சுயவதையே! வார்த்தைகளின் பின்னால் கையேந்தியபடி நீண்டகாலத்திற்குத் திரியவியலாது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை வாழ்க்கை